รูปแบบการแสดงผลของบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือตัวอเลขอื่นๆ เราะจัดการได้ง่ายขึ้นโดยโค้ดด้านล่างนี้ครับ เพราะสามารถกำหนดรูปแบบได้เลย มาดูโค้ดกันเลยครับ

 1. function txtFormat($text = '', $pattern = '', $ex = '') {
 2.     $cid = $text == '' ? '0000000000000' : $text;
 3.     $pattern = $pattern == '' ? '_-____-_____-__-_' : $pattern;
 4.     $p = explode('-',$pattern);
 5.     $ex = $ex == '' ? '-' : $ex;
 6.     $first = 0;
 7.     for($i=0;$i<=count($p)-1;$i++) {
 8.         $first = $first+$last;
 9.         $last = strlen($p&#91;$i]);
 10.         $returnText&#91;] = substr($cid,$first,$last);
 11.     }
 12.     return implode($ex,$returnText);
 13. }
 14.  
 15. echo txtFormat('0853058521','___-___-____','-');
 16. echo '<br />';
 17. echo txtFormat('17032557','__-__-____','/');