React Native คือ อะไร? มารู้จักเครื่องมือพัฒนา Mobile Apps แบบ Cross-Platform กัน

วันที่: 27 มี.ค. 2565 23:00 น.

React Native คือ อะไร? มารู้จักเครื่องมือพัฒนา Mobile Apps แบบ Cross-Platform กัน

Reatc Native ก็คือ JavaScript library สำหรับใช้ในการพัฒนา Mobile Application ได้ทั้ง Android และ iOS ในคราวเดียวกันได้เลย โดยภาษาหลัก ๆ จะเป็น Javascript  นั่นเอง

 

ประสิทธิภาพของของมันเป็นอย่างไรบ้าง?

React Native นั้นให้ Performance ที่เทียบเท่าหรือมีความใกล้เคียงกับการพัฒนาแอปฯ แบบ Native เลยทีเดียว ด้วยโครงสร้างหลักของมันถูกพัฒนาแบบ Native ซึ่งที่เรียกว่า Native Module ยกตัวอย่างเช่น หากเราจะใช้ ScrollView เพื่อมาแสดงผลข่าวหรือบทความในแอปฯ เจ้าตัว React Native นั้นจะมี ScrollView Component ที่ถูกพัฒนาด้วย Objective-C ในฝั่ง iOS และ Java ในฝั่ง Android มาให้เราเรียกใช้งานได้เลยในภาษา Javascript

เดี๋ยวบทความต่อไปจะพามาพัฒนาแอปฯ ด้วย React Native กันครับ

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง