การเรียงข้อมูลใน array โดยเรียงจาก ข้อมูลใน object

วันที่: 30 ส.ค. 2565 19:50 น.

การเรียงข้อมูลใน array โดยเรียงจาก ข้อมูลใน object

ในการเรียงข้อมูลใน array ในภาษา javascript โดยปกติแล้วเราจะใช้ sort() แต่ถ้าต้องการเรียง โดยเรียงจากค่าใน object จะเขียนคำสั่งอย่างไร ในโพสนี้จะพาเขียนง่าย ๆ โดยมีตัวอย่างดังนี้

การเรียงค่าจากตัวเลข

const vegetables = [
  { name: "beans", price: 5 },
  { name: "tomato", price: 3 },
  { name: "pumpkin", price: 2 },
  { name: "broccoli", price: 7 }
];
console.log(vegetables.sort((a, b) => a.price - b.price));

 

การเรียงโดยตัวอักษร

const arr = [
  { name: 'bob', artist: 'rudy' },
  { name: 'johhny', artist: 'drusko' },
  { name: 'tiff', artist: 'needell' },
  { name: 'top', artist: 'gear' }
];
const sorted = arr.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name));
console.log(sorted);

 

คาดว่าคงเป็นโค้ด Javascript codes ที่ใช้บ่อย ๆ และคงเป็นประโยชน์ครับ

คำค้น: array sort by key, array sorting by object value

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง