เริ่มต้นสร้าง RESTful API ด้วย Node.js ร่วมกับ Express

วันที่: 6 เม.ย. 2565 22:57 น.

เริ่มต้นสร้าง RESTful API ด้วย Node.js ร่วมกับ Express

Express ในที่นี้คือ web application framework บน Node.js นั่นเอง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก อาจเนื่องมาจากทำให้เราสามารถพัฒนาเว็บได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำ routing, middleware รวมไปถึงการจัดการ request และ response ต่าง ๆ และในบทความนี้จะพามาเริ่มต้นการพัฒนา RESTful API ด้วย Node.js ร่วมกับ Express กันครับ

ก่อนจะเริ่มต้องตรวจสอบก่อนว่า ได้ติดตั้ง node.js หรือยัง หากยังให้ดูวิธีติดตั้ง Node.jsก่อนครับ

1. สร้าง folder โปรเจคของเราไว้ที่ไหนก็ได้ ตามใจชอบ หรือใช้ command สร้าง ก็จะได้ดังนี้ (ในกรณีนี้จะสร้าง folder ชื่อ node-express)

mkdir node-express

2. cd เข้าไปใน folder ที่สร้างไว้ ดังนี้

cd node-express

3. สร้างโปรเจคด้วยคำสั่ง

npm init -y

4. ติดตั้ง express ด้วยคำสั่ง

npm i express

5. สร้าง server และ route ด้วยโค้ดดังนี้ แล้ว save ด้วยชื่อ server.js

const express = require("express");
const app = express();
const port = process.env.PORT || 3000;

app.get("/", (req, res) => {
    res.send("Welcome!");
});

app.listen(port, () => {
    console.log("starting server at port " + port);
});

6. สั่ง run ด้วยคำสั่งดังนี้

node server.js

ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ผลที่คาดหวังคือมีข้อความแสดงหลังจาก run แล้ว จะเป็นข้อความ starting server at port 3000 นั่นหมายความว่า server ทำงานแล้วครับ จากนั้นลองเปิด browser เข้าไปที่ http://localhost:3000 จะปรากฏข้อความว่า Welcome! ตามที่เรากำหนดไว้ ดังภาพนี้

ก็เป็นอันว่าเราสร้าง RESTful API ด้วย Node.js ร่วมกับ Express ได้เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวบทความต่อไปจะพามาทำ API การ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหา ด้วย node.js ร่วมกับ express รอติดตามต่อไปครับ

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง