สร้างใบประกาศออนไลน์โดยอัตโนมัติ

สร้างใบประกาศหรือประกาศนียบัตรออนไลน์ เหมาะสำหรับอาจารย์ สถาบันการศึกษาที่ต้องการออกใบประกาศครั้งละมาก ๆ โดยสามารถกำหนดรูปแบบได้ด้วยตนเอง

cert

สร้างเสร็จแล้ว กดล้างค่าด้วยนะ

รู้หรือไม่ ?

ขนาดที่แนะนำข้างต้น ได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วซึ่งเป็นขนาดที่เก็บความคมชัด รายละเอียดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เครื่องมือที่ใช้บ่อย