แยกคำ/ข้อความ จากประโยคภาษาไทย

เครื่องมือแยกคำ/ตัดคำ ให้เป็นแต่ละคำที่มีความหายจากประโยคในภาษาไทย

ล้างค่า

ผลลัพธ์

ตัด,คำ,ภาษาไทย

รู้หรือไม่ ?

ระบบตัดคำจากข้อความทำงานอย่างไร

โปรแกรมตัดคำนี้ จะนำคำที่ท่านต้องการไปวิเคราะ์ เปรียบเทียบจากคำที่มีอยู่ใน dictionary ว่าตรงกับคำใดหรือไม่ ถ้ามีระบบจะแยกคำมาเก็บไว้เพื่อนำมาแสดงเป็นผลลัพธ์ให้เรา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://packagist.org/packages/notyes/thsplitlib

เครื่องมือที่ใช้บ่อย