สุ่มเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

บริการสุ่มเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อใช้ทดสอบระบบที่ต้องบังคับกรอกเลขบัตรประจำตัว

เลขบัตรที่สุ่มได้

Loading..

โปรดทราบว่าเลขบัตรที่สุ่มได้ เกิดจากการคำนวนของระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เลขบัตรของใครทั้งสิ้น

รู้หรือไม่ ?

เลขบัตรแต่ละหลักหมายความว่าอย่างไร
 • หลักที่ 1 ระบุประเภทของบุคคล ซึ่งแบ่งเป็น 8 ประเภทดังนี้
  • เลข 1 คือ คนที่มีสัญชาติไทยและแจ้งเกิดในเวลากำหนด
  • เลข 2 คือ คนที่มีสัญชาติไทยแต่แจ้งเกิดเกินเวลาที่กำหนด
  • เลข 3 คือ คนไทยหรือคนต่างด้าวและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 31/05/2527
  • เลข 4 คือ คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้าโดยไม่มีเลขบัตร
  • เลข 5 คือ คนที่เพิ่มเข้าไปทีหลัง อาจเพราะตกสำรวจหรือสาเหตุอื่น
  • เลข 6 คือ คนที่เข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมาย หรือถูกกฎหมายแต่เป็นสถานะชั่วคราว
  • เลข 7 คือ ลูกของคนในประเภท 6
  • เลข 8 คือ คนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกฎหมาย
 • หลักที่ 2 ถึง 5 ระบุสถานที่เกิด โดยหลักที่ 2, 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4, 5 หมายถึงอำเภอ
 • หลักที่ 6 ถึง 10 ระบุเลขในทะเบียนบ้าน
 • หลักที่ 11 และ 12 ระบุลำดับการเกิดในบุคคลประเภทนั้นๆ
 • หลักที่ 13 ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก
จะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรได้อย่างไร
เลขบัตรประชาชนจะใช้หลักที่ 13 ในการตรวจสอบความถูกต้องของ 12 หลักแรก ซึ่งจะมีวิธีคำนวนดังนี้
 1. นำเลขบัตร 12 หลักแรกคูณกับเลขประจำหลัก จากนั้นนำผลที่ได้มารวมกัน เช่นเลขบัตร จะได้เป็น =
 2. นำผลรวมที่ได้มาหารเอาเศษ (mod) ด้วย 11 จะได้เป็น
 3. จากนั้นเอา 11 ไปลบผลที่ได้จากข้อที่แล้ว และ mod ด้วย 10 จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่าง
 4. สุดท้ายผลที่ได้ก็คือ

เครื่องมือที่ใช้บ่อย